Einduitslag wintercompetitie

Vanavond was weer de traditionele eindavond van de wintercompetitie. Een regenachtige avond zorgde voor een hoge en gezellige opkomst. Tijdens het ‘gelukskaarten’ schieten en de creatieve telling door de wedstrijdjury, vielen twintig schutters in de drankprijzen.

De koningsschutters van dit jaar zijn:Prijzenregen 2015-2016

Pistool: Luc (complete einduitslag pistool)

Karabijn: John (complete einduitslag karabijn)

Geweer: Ben (complete einduitslag geweer)

Service pistol: Piet (complete einduitslag service pistol)

Militair pistool: Marcel (complete einduitslag militair pistol)

Iedereen van harte gefeliciteerd met de prijzen. Kom vooral ook tijdens de zomer gezellig schieten (denk aan de zomerstop van 25 juli tot 29 augustus) op de maandag en de donderdag.

Wintercompetitie

De wintercompetitie 2015-2016 loopt bijna op zijn einde. Let erop dat je uiterlijk 25 april je series vol hebt geschoten. Dat is de laatste avond die meetelt voor de competitie.

Op maandag 2 mei is de feestelijke prijsuitreiking. Dat doen we weer traditioneel met een gezellige ‘gelukskaarten’ competitie met leuke prijsjes. Op deze avond zijn ook de partners van harte welkom.

Algemene ledenvergadering 2016

Maandag 14 maart start om 20:30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Dijkzicht 4, Noordwijkerhout.

De agenda en notulen van de vorige vergaderingen zijn per mail toegestuurd en liggen ter inzage op de vereniging.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Wijziging bestuursreglementen

Nadat in december de algemene ledenvergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten van de Duinschutters, heeft het bestuur ook de andere bestaande reglementen bekeken en waar nodig aangepast. In het volgende bestand zijn alle actuele reglementen zoals die door het bestuur zijn vastgesteld en gebundeld te raadplegen.

Wij vragen alle leden kennis te nemen van de reglementen en dan met name de daarin opgenomen veiligheidsinstructies.

Prijsstijgingen

Door de voortdurende stijging van de inkoopprijzen van munitie is het noodzakelijk om deze prijzen ook bij de schietvereniging te verhogen omdat we op de verkoop daarvan aan de leden anders simpelweg verlies maken.

Uitgangspunt is dat de prijs van munitie op de vereniging minimaal gelijk moet zijn aan de prijs in de winkel. Eind 2015 zagen we echter dat dit niet het geval was en de munitie in de winkel steeds duurder werd. Hierover bent u in de nieuwsbrief van september 2015 geïnformeerd. Vanaf 4 januari worden deze prijzen dan ook aangepast en liggen de nieuwe prijzen bij de

…verder lezen >