Jaarlijkse schoonmaak

Vakantie

De vakantie is dit jaar van 18 juli tot en met 28 augustus. De vereniging is dan gesloten. Vanaf maandag 29 augustus start het nieuwe schietseizoen weer. De wintercompetitie start op maandag 12 september (muv service pistol dat al op 12 september van start gaat).kogelvanger

Zaterdag 23 juli grote schoonmaak

Heb je altijd al eens willen zien wat er achter de rubberen matten aan het einde van de schietbaan schuilgaat? Waar de kogel tegen de achterwand wordt tegengehouden? Dan is nu je kans. Voor de jaarlijkse schoonmaak van het clubhuis worden nog vrijwilligers gezocht… Er zijn verschillende klussen, waaronder het schoonmaken van de kogelvangers. De intekenlijst ligt op de balie. De lunch wordt op deze dag verzorgd. Vele handen maken licht werk, dus alvast bedankt voor je medewerking.

Baliediensten

Sinds de invoering van de nieuwe regels is de balie op één keer na steeds bezet geweest. Een hele verbetering waar we heel erg blij mee zijn en waardoor de veiligheid op de vereniging met sprongen vooruit is gegaan.. Iedereen bedankt en namens het bestuur een fijne vakantie.

Einduitslag wintercompetitie

Vanavond was weer de traditionele eindavond van de wintercompetitie. Een regenachtige avond zorgde voor een hoge en gezellige opkomst. Tijdens het ‘gelukskaarten’ schieten en de creatieve telling door de wedstrijdjury, vielen twintig schutters in de drankprijzen.

De koningsschutters van dit jaar zijn:

Pistool: Luc (complete einduitslag pistool)

Karabijn: John (complete einduitslag karabijn)

Geweer: Ben (complete einduitslag geweer)

Service pistol: Piet (complete einduitslag service pistol)

Militair pistool: Marcel (complete einduitslag militair pistol)

Iedereen van harte gefeliciteerd met de prijzen. Kom vooral ook tijdens de zomer gezellig schieten (denk aan de zomerstop van 25 juli tot 29 augustus) op de maandag en

…verder lezen >

Wintercompetitie

De wintercompetitie 2015-2016 loopt bijna op zijn einde. Let erop dat je uiterlijk 25 april je series vol hebt geschoten. Dat is de laatste avond die meetelt voor de competitie.

Op maandag 2 mei is de feestelijke prijsuitreiking. Dat doen we weer traditioneel met een gezellige ‘gelukskaarten’ competitie met leuke prijsjes. Op deze avond zijn ook de partners van harte welkom.

Algemene ledenvergadering 2016

Maandag 14 maart start om 20:30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Dijkzicht 4, Noordwijkerhout.

De agenda en notulen van de vorige vergaderingen zijn per mail toegestuurd en liggen ter inzage op de vereniging.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Wijziging bestuursreglementen

Nadat in december de algemene ledenvergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten van de Duinschutters, heeft het bestuur ook de andere bestaande reglementen bekeken en waar nodig aangepast. In het volgende bestand zijn alle actuele reglementen zoals die door het bestuur zijn vastgesteld en gebundeld te raadplegen.

Wij vragen alle leden kennis te nemen van de reglementen en dan met name de daarin opgenomen veiligheidsinstructies.