Clubkas campagne Rabobank

RABOBOL-RCC-2015-200x200De Rabobank Bollenstreek verdeelt € 75.000,- onder het verenigingsleven van de Bollenstreek. Ook de Duinschutters hebben zich aangemeld en doen mee met deze fantastische actie. In een vijftal categorieen wordt steeds € 5.000,-, € 3.000,- en € 1.500,- verdeeld onder de verenigingen met de meeste stemmen. Het restant bedrag wordt naar rato verdeeld onder de in totaal 122 deelnemende verenigingen.

Wij hopen op een bijdrage voor de aanschijf van een klapschijfinstallatie. Door de aanschaf van een klapschijfinstallatie kunnen we als vereniging een extra discipline toevoegen (standaard pistool) en hier ook wedstrijden voor organiseren. De installatie kan daarnaast ook voor service pistol en militair pistool worden gebruikt.
Naast het gebruik door eigen leden zijn er genoeg sportschutters in de omgeving van Noordwijkerhout die deze disciplines op wedstrijdniveau willen beoefenen. Met deze installatie doet de vereniging echt weer een investering in de toekomst en een nieuwe generatie schutters.

Stem daarom op SV De Duinschutters!!

Van 1 oktober tot en met 15 oktober 2015 kunnen de leden van de Rabobank via de website een stem uitbrengen op het aansprekende bestedingsdoel van hun favoriete vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger de financiële bijdrage. Ben je lid van de Rabobank Bollenstreek, vergeet dan vooral niet ook een stem op De Duinschutters uit te brengen!RABOBOL-RCC-2015-728x90

Prijzenregen tijdens finale postcompetitie

Tijdens de finale van de postcompetitie regende het prijzen voor de duinschutters dit jaar. In de finale voor het klein kaliber pistool vielen Frank in de A-klasse (eerste), Niels in de B-klasse (derde) en Peter in de veteranen A-klasse (eerste) in de prijzen. Frank verbeterde daarbij zijn overall prestatie het meest en verdiende daarbij ook nogeens de prestatie prijs.

Alsof dat nog niet genoeg was sleepte Peter bij de discipline meester kaart licht ook nog eens de eerste prijs binnen in de veteranen A-klasse.

De duinschutters laten hiermee zien een actieve groep pistoolschutters te hebben die ook buiten de deur

…verder lezen >

Contributienota’s weer de deur uit

De nota’s voor de contributie voor 2016 zijn deze week weer verzonden.

Dat samen met de brieven voor de baliediensten tot het einde van dit jaar waren weer een heleboel enveloppen die gevuld, gevouwen en op de post mochten. Een hoop werk voor Michel met hulp van Prisca. Dank weer voor de inzet.

Nu hopen dat iedereen weer op tijd betaalt.

 

Nieuwsbrief september 2015

De nieuwe nieuwsbrief is weer verschenen. Met daarin onder meer aandacht voor de nieuwe regels rondom de baliediensten, het jaarlijkse onderhoud aan de kogelvangers dat deze zomer heeft plaatsgevonden, een aankondiging voor de feestavond op 7 november in het kader van ons 45 jarig bestaan (zet het in je agenda!), een aankondiging van de nieuwe contributiefacturen en de clubkas campagne van de Rabobank. Meer hierover binnenkort op deze website en in het clubgebouw.

De nieuwsbrief lees je hier. Oude nieuwsbrieven vind je hier.

Baliediensten

De baliedienst is een VERPLICHTE bijdrage aan de vereniging en noodzakelijk om de VEILIGHEID tijdens de schietavonden te kunnen waarborgen. Je bent daarmee akkoord gegaan op het moment dat je lid bent geworden van de schietvereniging. Wij zijn erg blij met de leden die hun baliediensten serieus nemen.

Omdat de opkomst de laatste maanden en eigenlijk al jaren te laag is en andere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad, zijn de regels vanaf 1 oktober 2015 veranderd:

Je ontvangt via de post tijdig een oproep voor de baliedienst Kun je niet op de genoemde datum, dan ben je ZELF verantwoordelijk voor

…verder lezen >