Extra ALV in verband met wijziging statuten

Op 28 december 2015 vindt voorafgaand aan het oliebollentoernooi een buitengewone Algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering die plaatsvindt in het verenigingsgebouw in Noordwijkerhout staat uitsluitend de wijziging van de statuten van de vereniging op de agenda.

19.00 Opening buitengewone ALV
19.15 Bespreking en stemming over nieuw statuten van de vereniging
19.30 Sluiting buitengewone ALV

Tijdens de vorige ALV zijn enkele wijzigingen van de statuten besproken. Wijzigingen kunnen echter alleen worden doorgevoerd indien daarover wordt besloten tijdens een ALV waarbij tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat daarvan nog nooit sprake is geweest, heeft het bestuur besloten volmachten te verzamelen voor de statutenwijziging. Zodoende kan op 28 december rechtsgeldig over de voorgestelde wijziging worden besloten. Dit is nodig om de statuten (die 45 jaar oud zijn) aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

De voorgestelde statuten, die zijn afgestemd op de model-statuten van de KNSA, liggen ter inzage op de vereniging en zijn te raadplegen op de website: klik hier

Op schietavonden zal de komende avonden bij de uitgiftebalie aan alle leden worden gevraagd om de volmacht om te stemmen over de statuten te tekenen.
We danken iedereen op voorhand voor de medewerking.

Heb je vragen over de nieuwe statuten. Vraag dan één van de bestuursleden.

Het bestuur

Aanscherping Europese wapenwetgeving

Al enige tijd wordt binnen de Europese Commissie gewerkt aan nieuwe maatregelen voor wat betreft het legaal wapenbezit in Europa, als onderdeel van een palet aan maatregelen in de strijd tegen het illegale wapenbezit en de illegale wapenhandel (georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime). De wapenwetgeving (EU Firearms Directive) moet herzien worden, om o.a. de toegang tot wapens door criminelen en terroristen te beperken en om onduidelijkheden weg te nemen vanwege de verschillende wetgevingen van de lidstaten, teneinde de taak van de Nationale Politie te vergemakkelijken.

Deze herziening van de wapenwetgeving lijkt nu, als gevolg van de aanslag in Parijs op

…verder lezen >

Geslaagd feest

Afgelopen zaterdag was het 45 jarig jubileumfeest van de duinschutters. Na een lange voorbereiding door organiserend feestcomité Gerda, Richard en Hans, was het eindelijk zover. Zo’n honderd mensen waren aanwezig op een gezellige avond met oudhollandse spelletjes zoals sjoelbakken in allerlei (vreemde) soorten en maten, darten en pijltjes schieten op appels en flessenhalsen. Staat de ‘sv’ in Duinschutters dan toch voor ‘sjoelvereniging’ of is dit een eenmalige misbruik van deze afkorting? Laten we daar maar op hopen. Van de puntentelling snapte in ieder geval niemand wat, maar de gezelligheid was er niet minder om. Honger werd er niet geleden dankzij

…verder lezen >

Feestavond 7 november

Zaterdag 7 november vieren de duinschutters hun 45 jarig bestaan.

Dat doen we tijdens een gezellige feestavond van 20.30 tot 01.00 uur in ons clubgebouw met muziek, hapjes, drankjes en vooral veel gezelligheid.

De avond is voor leden en hun partner. Laat even weten of je komt (met of zonder partner) via het speciale emailadres voor deze feestavond: feestavond [at] duinschutters [punt] nl.

 

Prijzenregen tijdens finale postcompetitie

Tijdens de finale van de postcompetitie regende het prijzen voor de duinschutters dit jaar. In de finale voor het klein kaliber pistool vielen Frank in de A-klasse (eerste), Niels in de B-klasse (derde) en Peter in de veteranen A-klasse (eerste) in de prijzen. Frank verbeterde daarbij zijn overall prestatie het meest en verdiende daarbij ook nogeens de prestatie prijs.

Alsof dat nog niet genoeg was sleepte Peter bij de discipline meester kaart licht ook nog eens de eerste prijs binnen in de veteranen A-klasse.

De duinschutters laten hiermee zien een actieve groep pistoolschutters te hebben die ook buiten de deur

…verder lezen >