Donderdag 19 december is de laatste dag dat je de competitiekaarten kan inleveren.

Introducee

vanaf januari 2020 wordt het proefschieten geregeld via afspraken.

hierdoor is het nu al niet meer mogelijk voor nieuwe introducee om te komen schieten.

introducee die al zijn ingeschreven kunnen deze maand wel gewoon komen, ook voor hun geld vanaf januari op afspraak.

 

Oudjaartoernooi

UITNODIGING OUDJAARTOERNOOI

( Alleen voor leden sv de Duinschutters )

Dit toernooi wordt gehouden op:

Maandag 23 December 2019 aanvang 19.30 uur.

Er zullen teams van 4 schutters worden gevormd d.m.v. loting.

In elk team proberen we zoveel mogelijk een A B C en D schutter te plaatsen zodat elk team even sterk is.

Iedere deelnemer schiet 2 kaarten met geweer, pistool en karabijn.

Alle punten van de 4 teamleden worden bij elkaar opgeteld als teamtotaal.

Voor de eerste 5 teams zijn er prijzen te winnen.

Kosten voor deelname zijn € 5,= p.p. Te betalen bij inschrijving.

U zult begrijpen

…verder lezen >

Nieuwe opzet competitie vanaf 2020

De competitie wordt in het vervolg per kalenderjaar verschoten (van januari tot eind november).

De prijs uitreiking wordt dan gehouden in de derde week van januari.

De zomerstop van 6 weken blijft zoals hij nu is.

Om nu de tijd na deze zomerstop van dit jaar te overbruggen komt er een korte competitie van september tot eind november.

Deze korte competitie in de discipline KKG KKK KKP bestaat uit 10 series van 2 kaarten met verbeter mogelijkheid van 3 series van 2 kaarten.

Ook gaan we van start met de veteranen en een staande competitie op 12m, ook hiervoor 10

…verder lezen >

Algemene ledenvergadering 11 februari

We starten deze maandagavond om 20.30.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018. 3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid. 4. Financieel verslag van de penningmeester. Waarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2019 5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Reglementair aftredend is Willem, voor wie een plaatsvervanger wordt gezocht. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. 6. Decharge

…verder lezen >