(her)opening

Beste Duinschutters.

Gezien de laatste stand van zaken m.b.t. de coronamaatregelen (zie www.Rijksoverheid.nl) heeft het bestuur besloten de vereniging één avond per week open te stellen.de bar mag nog niet open

Elke week kan weer afwisselend geschoten worden op maandagavond of donderdagavond. de data wordt op de agenda vermeld

Maandag 17-1-2022 is de eerste avond , dan weer op donderdag 27-1-2022 enz.

Dit brengt echter wel met zich mee dat één ieder die op maandag en/of donderdag komt schieten een QR code met ID moet kunnen tonen. Indien we niet tot deze controle overgaan lopen we het risico op een forse geldboete en/of sluiting. De onafhankelijke rechter heeft reeds in een aantal zaken geoordeeld dat deze controle niet is strijd is met het geldende recht.

 

Met vriendelijke groet

Het bestuur

 

Sluiting vereniging wegens Corona virus dreiging

Beste Schutters,

Het bestuur van s.v. de Duinschutters heeft besloten om alle activiteiten tot nader order op te schorten i.v.m. het coronavirus en het verenigingsgebouw te sluiten.

Wij vinden dit heel vervelend maar staan volledig achter deze beslissing.

Zoals het er nu uitziet duurt dit tot minimaal 14 januari.

Zodra de situatie veranderd houden wij U op de hoogte.

 

 

Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen

Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen

Gezien de aangescherpte maatregelen, in het bijzonder m.b.t. het moeten kunnen tonen van een Coronapas in sportverenigingen, houdt dit in dat ook gecontroleerd zou moeten worden als de bar gesloten is.

De Dinsdagavond heeft dus geen toegevoegde waarde meer.

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders,

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (WWM) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

De belangrijkste

…verder lezen >

Korpscheftaken

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

donderdag 4 maart 2021

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief

…verder lezen >