Nieuwe opzet competitie vanaf 2020

De competitie wordt in het vervolg per kalenderjaar verschoten (van januari tot eind november).

De prijs uitreiking wordt dan gehouden in de derde week van januari.

De zomerstop van 6 weken blijft zoals hij nu is.

Om nu de tijd na deze zomerstop van dit jaar te overbruggen komt er een korte competitie van september tot eind november.

Deze korte competitie in de discipline KKG KKK KKP bestaat uit 10 series van 2 kaarten met verbeter mogelijkheid van 3 series van 2 kaarten.

Ook gaan we van start met de veteranen en een staande competitie op 12m, ook hiervoor 10 series van 2 kaarten met verbeter mogelijkheid van 3 series van 2 kaarten.

Voor veteranen (vanaf 70+) hebben we een aparte klasse in discipline (KKG KKK KKP) er wordt geschoten in één klasse.   De schiethouding voor KKG en KKK is vrij ( staand , knielend of liggend ).

Voor de discipline MP en SP worden een aantal oefenavonden gehouden .( voor datum zie Competitie )

Voor PG is het tot eind van het jaar vrij oefenen.

Deze disciplines starten in 2020.

Maak zelf kennis met de schietsport

Lijkt het jou ook iets om kennis te maken met de schietsport? Maak dan een afspraak bij een vereniging bij jou in de buurt. Een overzicht van alle schietsportverenigingen vind je op de website van de KNSA.

Kom je zelf uit de bollenstreek (regio Noordwijkerhout, Noordwijk, Lisse, Hillegom, Sassenheim, Voorhout, Teylingen, De Zilk)? Kom dan eens een kijkje nemen bij de gezelligste vereniging van allemaal: de Duinschutters in Noordwijkerhout. We zijn daarbij ook nog eens veruit de goedkoopste schietvereniging van Nederland.

Als je kennis wilt maken met onze vereniging en je bent 18 jaar of ouder, kun je het beste

…verder lezen >

Algemene ledenvergadering 11 februari

We starten deze maandagavond om 20.30.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018. 3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid. 4. Financieel verslag van de penningmeester. Waarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2019 5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Reglementair aftredend is Willem, voor wie een plaatsvervanger wordt gezocht. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. 6. Decharge

…verder lezen >

Piratenavond

Na de laatste thema-avond rondom casino royal en natuurlijk het jaarlijkse oliebollentoernooi, hebben we vrijdag 1 februari weer een thema-avond. Dit keer staan piraten centraal.

De Piraten schietavond is de eerste vrijdagavond in februari. Verkleed komen mag. We starten om 19:30 en het duurt tot ongeveer 22:00. Naborrelen mag natuurlijk.

Er zijn weer leuke prijzen te verdienen en wie weet vindt iemand nog een verborgen schat?!

Inschrijven kan bij de balie.

De beste wensen

Het bestuur van de duinschutters wenst alle sportschutters een fantastisch en ‘doeltreffend’ 2019.

3 januari zijn de deuren weer geopend voor de leden.