Heropening Duinschutters per 01 september 2020

Beste Schutters,

Per 01 september 2020 gaan we weer opstarten. We zullen, afhankelijk van de omstandigheden en de richtlijnen van het RIVM, er naar streven op termijn weer volledig operationeel te zijn.

Donderdag 03 september 2020 zal de eerste gelegenheid zijn om weer te gaan schieten. De eerste periode zullen we één keer in de week open zijn. We zijn de even weken op donderdag en de oneven weken op maandag open.

Indien de belangstelling groot genoeg blijkt te zijn en we de RIVM maatregelen kunnen handhaven zullen we weer twee keer in de week open gaan.

Wij vragen u om onderstaande regels door te nemen en deze op te volgen indien u komt schieten.

Ten eerst gaan we op basis van inschrijving open. Op de site zal een aanmeldingssysteem komen waarbij we gaan werken met twee tijdsblokken per avond. Het eerste blok is van 19.30 uur tot 20.45 uur. Het tweede blok is van 21.00 uur tot 22.15 uur. Dit om te voorkomen dat er teveel personen tegelijkertijd in ons verenigingsgebouw aanwezig zijn en derhalve de 1 1/2 meter niet in acht genomen kan worden. U kunt zich maximaal 1 week van te voren aanmelden voor de eerst volgende schietbeurt.

Zonder inschrijving is het niet mogelijk naar de vereniging te komen.

Tevens wordt u geacht thuis te blijven bij verkoudheidsklachten, koorts en/of keelpijn.

Op de vereniging zullen allemaal maatregelen genomen zijn om uw gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Eén daarvan is dat we overgaan tot elektronische betaling. Contant betalen behoort dus voorlopig NIET tot de mogelijkheden.

Bij binnenkomst wordt u geacht uw handen te desinfecteren. Hiertoe zullen de benodigde desinfecterende middelen ter beschikking staan.

Na binnenkomst is het de bedoeling dat u zich bij de balie aanmeldt en uw kaarten en munitie ophaalt.

Een baancommandant zal aanwezig zijn. Hij/zij kan aanwijzingen geven namens het bestuur. Zijn/haar aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

U dient zich bij de baancommandant te melden voor het in ontvangst nemen van een verenigingswapen en plastic handschoenen en hij/zij zal u een schietpunt toewijzen.

De verlofhouders zijn vrij om hun eigen wapen te gebruiken en zijn niet verplicht plastic handschoenen te gebruiken.

Iedereen wordt geacht voor eigen gehoorbescherming en veiligheidsbril zorg te dragen.

Dit in verband met de hygiëne.

Tevens wordt iedereen geacht de 1 1/2 meter regel in acht te nemen.

Na het schieten kunt u het verenigingswapen ter desinfectie overhandigen aan de baancommandant en uw plastic handschoenen in de daartoe bestemde bak deponeren.

De toiletten zijn toegankelijk. Na gebruik wordt u geacht het toilet met de daartoe ter beschikking gestelde middelen schoon te maken.

In de eerste weken zal de bar nog niet open zijn. We verwachten dat u na het schieten het pand verlaat om nieuwe schutters toe te kunnen laten.

We zijn ons bewust van het feit dat volgens de richtlijnen van het RIVM kantines en dergelijke al weer open mogen. De reden dat we in eerste instantie de bar dicht houden is gegeven in het feit dat we eerst willen evalueren hoe groot de belangstelling is en hoe goed we de 1 1/2 meter kunnen handhaven.

Het bestuur zal na enige tijd de gang van zaken evalueren en al dan niet besluiten tot verdere openstelling.

Tot slot wil ik u laten weten dat we voornemens zijn de contributie voor het jaar 2021 naar beneden toe aan te passen i.v.m. de gemiste schietavonden.

Op de algemene ledenvergadering zullen we met een concreet voorstel komen.

De algemene ledenvergadering staat vooralsnog op de agenda voor december 2020, hopende dat de coronamaatregelen dit toestaan.

Wij hopen u in goede gezondheid in september 2020 te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Duinschutters

 

Heropening schietclub

Het bestuur van de Duinschutters is voornemens om per 1 September weer open te gaan.Wij zijn nu nog aan het onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren.Dit wel met alle RIVM maatregelen die nodig zijn om het Covid 19 virus te stoppen.Om dit mogelijk te maken hebben we extra inzet van de leden nodig , met name voor de functie van baancommandant en voor de bediening van de bar.Hiervoor graag aanmelden bij : Leen@duinschutters.nlNadere info volgt zodra we meer weten.!!!

Ook vernemen wij graag van jullie of er animo is om te schieten als er geen mogelijk is om bijvoorbeeld:

…verder lezen >

Coronavirus update

Hierbij nieuwe informatie voor de schutter die eerdaags zijn verlof moet verlengen.

Deze info komt van de KNSA site : KNSA Nieuws

Neem altijd wel contact op met de afdeling Korpscheftaken om te checken of dit voor jou district nog geldig is.

Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

dinsdag 31 maart 2020

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg

…verder lezen >

Sluiting vereniging wegens Corona virus dreiging

Beste Schutters,

Het bestuur van s.v. de Duinschutters heeft besloten om alle activiteiten tot nader order op te schorten i.v.m. het coronavirus en het verenigingsgebouw te sluiten.

Wij vinden dit heel vervelend maar staan volledig achter deze beslissing.

Veel schutters bevinden zich qua leeftijd in de risicogroep en het zou onverantwoord zijn om deze maatregelen niet te nemen.

Zodra de situatie genormaliseerd is gaan wij kijken voor een oplossing.

 

 

 

 

 

 

 

 

…verder lezen >

Introducé(e)

vanaf januari 2020 wordt het schieten voor introducé(e)s geregeld via afspraken.

Iedereen die als introducé(e) een keer wil proefschieten doet dit via deze link : Contact

Voor uitleg over het proefschieten klik : hier