Volledige (her)opening

Beste Duinschutters.

Volledige (her)opening

Gezien de laatste stand van zaken m.b.t. de coronamaatregelen (zie www.Rijksoverheid.nl) heeft het bestuur tijdens de vergadering van 12 oktober 21 besloten de vereniging weer volledig open te stellen. Elke week kan weer geschoten worden op maandagavond en donderdagavond. Tevens zal op deze avonden op korte termijn de bar weer geopend worden. (zie ook het stuk van de barcommissie hieronder.) Vanaf volgende week donderdag (21-10-21) is het ook niet meer nodig je via de site als schutter aan te melden.

Dit brengt echter wel met zich mee dat één ieder die op maandag en/of donderdag komt schieten een QR code met ID moet kunnen tonen. Indien we niet tot deze controle overgaan lopen we het risico op een forse geldboete en/of sluiting. De onafhankelijke rechter heeft reeds in een aantal zaken geoordeeld dat deze controle niet is strijd is met het geldende recht. Vanaf 01 november 21 zal de bar weer geopend worden en derhalve de controle van start gaan.

Geen QR code?

Tevens heeft het bestuur besloten de leden die geen QR code kunnen of willen tonen de mogelijkheid te bieden op dinsdagavond te komen schieten. Op deze avond zal de bar gesloten blijven zodat de QR code niet gecontroleerd behoeft te worden. Wij streven ernaar een schietvereniging te zijn waar iedereen zijn schietsportdiscipline kan blijven uitoefenen.

Om de dinsdagavond invulling te kunnen geven zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers om invulling te kunnen geven aan de baliedienst, wapenuitgifte en het baan-commandant-schap. Opgeven kan bij de voorzitter via de mail: b.a.c.looijestijn@gmail.com

ALV

Tot slot kan ik u mededelen dat de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op maandag 7 februari 2022 te 20.30 uur in de kantine van de Duinschutters.

Samenvattend

– Vanaf heden gaan we weer op maandagavond EN donderdagavond open.

– Vanaf 21-10-21 is aanmelden via de site niet meer nodig.

– Vanaf 01-11-21 zal de bar geopend worden en zal QR en ID gecontroleerd worden.

– We zijn op zoek naar vrijwilligers om ook op dinsdagavond een schietavond te kunnen organiseren waarbij een QR en ID controle niet vereist is aangezien de bar dan gesloten zal zijn.

– De eerstvolgende ALV is op 07-02-22 te 20.30 uur.

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders,

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (WWM) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

De belangrijkste

…verder lezen >

Korpscheftaken

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

donderdag 4 maart 2021

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief

…verder lezen >

Nieuwsbrief van oktober 2020

Nieuwsbrief van oktober 2020

Coronavirus update

Hierbij nieuwe informatie voor de schutter die eerdaags zijn verlof moet verlengen.

Deze info komt van de KNSA site : KNSA Nieuws

Neem altijd wel contact op met de afdeling Korpscheftaken om te checken of dit voor jou district nog geldig is.

Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

dinsdag 31 maart 2020

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg

…verder lezen >