Sluiting vereniging wegens Corona virus dreiging

Beste Schutters,

Het bestuur van s.v. de Duinschutters heeft besloten om alle activiteiten tot nader order op te schorten i.v.m. het coronavirus en het verenigingsgebouw te sluiten.

Wij vinden dit heel vervelend maar staan volledig achter deze beslissing.

Zodra de situatie genormaliseerd is gaan wij kijken voor een oplossing.

 

 

Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen

Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen

Gezien de aangescherpte maatregelen, in het bijzonder m.b.t. het moeten kunnen tonen van een Coronapas in sportverenigingen, houdt dit in dat ook gecontroleerd zou moeten worden als de bar gesloten is.

De Dinsdagavond heeft dus geen toegevoegde waarde meer.

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders,

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (WWM) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

De belangrijkste

…verder lezen >

Korpscheftaken

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

donderdag 4 maart 2021

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief

…verder lezen >

Nieuwsbrief vanĀ oktober 2020

Nieuwsbrief van oktober 2020