Beste leden en in het bijzonder verlofhouders

Beste leden en in het bijzonder verlofhouders,

 

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (WWM) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

 

De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders van schietsportverenigingen en sportschutters zelf, met betrekking tot het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport, is geregeld in de Circulaire wapens en munitie.

Eén van de vereisten in de Circulaire WWM is dat de verlofhouder per jaar minimaal 18 schietbeurten laat aftekenen.

 

Afgelopen jaar is de vereniging natuurlijk lange tijd gesloten geweest in verband met de coronapandemie. Bij het beoordelen van de haalbaarheid van de 18 schietbeurten per jaar zal Korpscheftaken rekening houden met de periode dat de vereniging gesloten is geweest.

Nu de vereniging de deuren weer heeft mogen openen, herleeft daarmee de wettelijke plicht te streven naar het maken van minimaal 18 schietbeurten. Niet dat er een inhaal race moet plaatsvinden, maar indien langere tijd niet geschoten wordt, terwijl de vereniging open is, kan dat met zich meebrengen dat door Korpscheftaken vragen gesteld gaan worden.

 

Bij deze dus het advies aan in het bijzonder de verlofhouders op regelmatige basis een schietbeurt af te laten tekenen.

 

Hoogachtend,

Het bestuur

EINDELIJK IS HET ZOVER!! WE GAAN WEER OPEN!!

EINDELIJK IS HET ZOVER!! WE GAAN WEER OPEN!!

Beste schutters,

Het kabinet heeft besloten dat vanaf woensdag 20 mei de sportscholen, hieronder valt ook onze vereniging, weer open mogen. Het blijft weliswaar met de restrictie van de Corona-maatregelen van 1,5 meter en handenwassen/ontsmetten en niet meer dan 30 bezoekers tegelijk. Ook verzoeken wij u allen zich niet in te schrijven indien u Corona-gerelateerde klachten heeft dan wel in quarantaine dient te zijn vanwege een bezoek aan het buitenland.

Als bestuur zijn ook wij bijzonder blij dat we weer open mogen en zullen dan ook net als

…verder lezen >

Korpscheftaken

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

donderdag 4 maart 2021

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief

…verder lezen >

Baanreserveren

De avond is verdeeld in vier tijdsvakken van binnenkomst.

Het is niet toegestaan om eerder binnen te komen dan de tijd van je reservering .

Ook is de bar gesloten , je kan dus alleen schieten en daarna is het de bedoeling dat je gelijk het pand verlaat.

Dit alles om de Corona maatregel veilig toe te passen.

Het is mogelijk om tot 17.30 uur op de schietavond een baan te reserveren .

Om te reserveren klik : Hier

Je reserveert een baan in een bepaalt tijdsslot van binnenkomst , het kan voorkomen dat er nog schutters bezig

…verder lezen >

Nieuwsbrief van oktober 2020

Nieuwsbrief van oktober 2020