Algemene ledenvergadering 2016

Maandag 14 maart start omĀ 20:30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Dijkzicht 4, Noordwijkerhout.

De agenda en notulen van de vorige vergaderingen zijn per mail toegestuurd en liggen ter inzage op de vereniging.

Wij rekenen op een grote opkomst.