Algemene ledenvergadering 27 maart 2017

Maandag 27 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats vanaf 20.30.

De agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn rondgemaild en ook op de vereniging beschikbaar.

Er zijn weer plaatsen in het bestuur beschikbaar. Heb je interesse, meld je dan tijdig als kandidaat bij één van de bestuursleden.

Op deze dag zijn de schietbanen gesloten en kan er dus niet worden geschoten. De vereniging is van en voor de leden. Het bestuur rekent dus op uw komst.