Certificering verlengd

Op 6 maart is onze vereniging door de KNSA geaudit in het kader van de verplichte certificering van schietverenigingen. Er is daarbij bijvoorbeeld gekeken naar onze statuten en reglementen, of aan alle wettelijke eisen voor de schietsport, maar bijvoorbeeld ook de Drank- en Horecawet, Privacywet enzovoort, is voldaan, hoe de schietsport is georganiseerd en de veiligheid is geborgd, de manier waarop met nieuwe leden wordt omgegaan en de monitoring van bestaande leden (waaronder ook het toezicht op de deelname aan de verenigingscompetitie door verlofhouders).

Het bestuur van de vereniging besteedt hier door de jaren heen altijd veel aandacht aan, maar het is toch spannend als een externe auditor kritisch komt kijken en beoordeelt of we alles echt goed hebben georganiseerd. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.

Het was dan ook heel mooi om te mogen horen dat volgens de auditor onze vereniging de zaken in alle opzichten goed voor elkaar heeft. Een welverdiende pluim voor de bestuursleden die zich voor de soepele hercertificering hebben ingespannen en de inzet van alle vrijwilligers door de jaren heen. Binnenkort verwachten we het nieuwe certificaat dat voor vier jaar geldt.