Competitie service pistol 2015 – 2016

Service pistol is sinds 1 oktober 2014 een nieuwe KNSA discipline. Het is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool die (ook) met Klein Kaliber Pistool wordt verschoten. De schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten, er worden per schutter twee schijven gebruikt, er wordt alleen staand geschoten.

Een ‘wedstrijd’ bestaat uit vier series van zes schoten. Alle series volgen meteen achter elkaar. Gestart wordt steeds vanuit de vaardig houding (arm in hoek van 45 graden van het lichaam).

Stage: Afstand: schoten: Welke schijf: tijd: houding:
1 25 mtr. 6 linker schijf 15 sec. staand
2 20 mtr. 3 + 3 beide schijven 10 sec. staand
3 15 mtr. 2 + 2 + 2 rechter schijf 3 + 3 + 3 sec. staand
4 10 mtr. 3 + 3 beide schijven 6 sec. staand

In seizoen 2015 – 2016 organiseren de Duinschutters een interne verenigingscompetitie met deze nieuwe discipline. Deze competitie voldoet in het kader van de verplichting om deel te nemen aan een verenigingscompetitie in het kader van het verkrijgen en verlengen van vuurwapenverloven (artikel 43 RWM, par 2.1 CWM).

De discipline service pistol wordt aangeboden op (ten minste) een tiental voorafgaand vastgestelde data gedurende het seizoen. De wedstrijden worden geleid door ten minste twee bestuursleden/basistrainers. Een schutter dient ten minste acht wedstrijden te hebben geschoten om de competitie te volbrengen.

Opzet competitie

De discipline Service Pistol wordt aangeboden op de volgende maandagen van 21.00 tot ongeveer 22.30 uur:
service_pistol_schijf

2015 2016
31 augustus 11 januari
28 september 1 februari
26 oktober 29 februari
23 november 21 maart
14 december 18 april

 

Regels competitie service pistol:

  • 10 avonden wordt er conform de voorschriften geschoten steeds vanaf 21.00 uur tot uiterlijk 22.30. Op één avond mogen per schutter maximaal twee geldende wedstrijden worden geschoten (voor zover de drukte dat toelaat; zo kan worden ingehaald/vooruit geschoten).
  • Alleen (minimaal) 8 tijdens deze avonden geschoten wedstrijden voorzien van ‘competitiestempel’ en lidnummer gelden als een volwaardige verenigingscompetitie (elders of op andere momenten geschoten kaarten tellen NIET).
  • Kaarten worden voorzien van stempel en lidnummer op de schietavond ingeleverd bij Luc/Michel die de scores bijhouden. Alle geschoten wedstrijden worden bijgehouden.
  • Indien meer dan 8 wedstrijden worden geschoten, tellen voor de einduitslag de 8 hoogste scores (de laagste scores vervallen).
  • Worden door een schutter minder dan 8 wedstrijden geschoten dan is aan de verenigingscompetitievereisten niet voldaan.
  • De competitie kent geen klasse-indeling.
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor om data of regels te wijzigen maar zal zich inspannen dat iedereen in de gelegenheid is de competitie af te maken.

Let op, deze competitie is alleen voor leden van de duinschutters!