Medaillestanden

Dit zijn de medaillestanden zoals die bij de club op het bord hangen (waarschijnlijk nieuwer), maar dan met alleen de lidnummers.

Geweer
Karabijn
Pistool