Highlights uit algemene ledenvergadering

Maandag 13 oktober heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Enkele highlights uit de vergadering zijn: Goedkeuring van de begroting, verschuiving van het boekjaar met eenmalige verlenging van het boekjaar tot 1 januari 2015, verlenging van de zomerstop tot 6 weken (gelijk met de schoolvakantie), beƫindiging van de zomercompetitie, herbenoeming van Piet, Peter en Fred als bestuursleden en benoeming van Luc tot nieuw bestuurslid.

Tijdens de ledenvergadering werd nogmaals een oproep gedaan om ook te verschijnen bij de baliediensten waarvoor je bent ingedeeld. Nu komt het te vaak voor dat bestuursleden alleen de baliediensten moeten vervullen wat niet de bedoeling is.