Nieuwe Corona maatregel

Beste Schutters,

Op donderdag 26 november 2020 is weer de eerstvolgende gelegenheid om te schieten .
We hopen u dan weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen.

Ook wil ik mededelen dat we voornemens zijn per 01 januari 2021 weer met de competitie van start te gaan.

met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Bart Looijestijn
Voorzitter