Algemene verordening gegevensbescherming

De duinschutters verwerken persoonsgegevens over hun leden en gastschutters. Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk en alleen voor zover dat noodzakelijk is vanuit de wetgeving (wet wapens en munitie), voor de ledenadministratie, voor de reguliere communicatie met de leden en het bijhouden van (wedstrijd)scores. Daarbij laten we ons (mede) leiden door de informatie van de KNSA. We voldoen op dit moment aan alle voorwaarden van de nieuwe privacywetgeving (AVG).

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij de vereniging worden aspirant-leden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en wordt voor de verwerking daarvan toestemming gevraagd. Deze informatie is ook voor

…verder lezen >

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven volgen elkaar in rap tempo op.

De nieuwsbrief van april, met daarin aandacht voor de afronding van de wintercompetitie. 14 mei 2018 is de laatste dag dat kaarten van de wintercompetitie ingeleverd kunnen worden. 28 mei 2018 is dan de sluitingsavond van de wintercompetitie. Bij dit avondvullende programma is er naast de prijsuitreiking van de wintercompetitie ook een avond ‘competitie.’ Hierbij worden er gelukskaarten geschoten en zijn er de bekende prijzen te winnen. Alle leden worden uitgenodigd om samen met partner op deze avond aanwezig te zijn.

Daarnaast letterlijk een kijkje in onze (nieuwe) keuken.

Ook hebben we

…verder lezen >

Nieuwsbrief maart 2018 is uit

De nieuwsbrief is weer uit, met aandacht voor:

De algemene ledenvergadering op maandag 9 april vanaf 20.30 (we zoeken nog een voorzitter!) De Rock ’n Roll avond vrijdag 13 april. Schrijf je in op het formulier op de balie. De sluitavond van de wintercompetitie op maandag 28 mei. Competitiekaarten kunnen tot 14 mei worden ingeleverd. De succesvolle audit in het kader van de KSNA certificering. Het doorgeven van adreswijzingen/e-mailadressen

Check de nieuwsbrief hier.

Certificering verlengd

Op 6 maart is onze vereniging door de KNSA geaudit in het kader van de verplichte certificering van schietverenigingen. Er is daarbij bijvoorbeeld gekeken naar onze statuten en reglementen, of aan alle wettelijke eisen voor de schietsport, maar bijvoorbeeld ook de Drank- en Horecawet, Privacywet enzovoort, is voldaan, hoe de schietsport is georganiseerd en de veiligheid is geborgd, de manier waarop met nieuwe leden wordt omgegaan en de monitoring van bestaande leden (waaronder ook het toezicht op de deelname aan de verenigingscompetitie door verlofhouders).

Het bestuur van de vereniging besteedt hier door de jaren heen altijd veel aandacht aan, maar

…verder lezen >

Baliediensten

De baliediensten zijn weer bijgewerkt op de website. Bekijk de diensten onder het kopje baliediensten -> baliedienst leden. Je kunt bij deze pagina met een wachtwoord die voor alle leden op het clubhuis te verkrijgen is. Dit om de privacy van de leden te waarborgen.

Mocht je niet kunnen op de datum waarop je bent ingedeeld, dan ben je zelf verantwoordelijk om voor vervanging te zorgen. Kijk dan even op de lijst of je met een collega schutter kunt ruilen. Zo blijft het voor iedereen goed werkbaar en hebben we iedere avond een goede bezetting zodat de veiligheid tijdens schietavonden

…verder lezen >