Prijsstijgingen

Door de voortdurende stijging van de inkoopprijzen van munitie is het noodzakelijk om deze prijzen ook bij de schietvereniging te verhogen omdat we op de verkoop daarvan aan de leden anders simpelweg verlies maken.

Uitgangspunt is dat de prijs van munitie op de vereniging minimaal gelijk moet zijn aan de prijs in de winkel. Eind 2015 zagen we echter dat dit niet het geval was en de munitie in de winkel steeds duurder werd. Hierover bent u in de nieuwsbrief van september 2015 geïnformeerd. Vanaf 4 januari worden deze prijzen dan ook aangepast en liggen de nieuwe prijzen bij de uitgiftebalie.

Omdat de inkoopprijzen van munitie de afgelopen maanden erg in beweging waren en waarschijnlijk de komende tijd ook wel zullen blijven, houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en kan het zo zijn dat we in de loop van het jaar de prijzen weer bijstellen.

Bar

De barprijzen zijn al enige jaren gelijk gebleven. Ook deze zullen binnenkort worden aangepast aan de stijgende inkoopprijzen. Zodra de nieuwe prijzen bekend zijn, worden deze in het verenigingsgebouw bekend gemaakt.