Baliedienst

Als één van de weinige verplichtingen voor de leden is er een baliedienst. De baliedienst is een VERPLICHTE bijdrage (gemiddeld één keer per jaar) aan de vereniging en is noodzakelijk om de VEILIGHEID tijdens de schietavonden te kunnen waarborgen. Zodoende zijn er altijd twee mensen achter de balie aanwezig (een bestuurslid en een verenigingslid) wat nodig is om de uitgifte van wapens en munitie en het toezicht binnen de vereniging goed en gecontroleerd te laten verlopen. Je bent akkoord gegaan met deze verplichting op het moment dat je lid bent geworden van de schietvereniging. Wij zijn erg blij met de leden die hun baliediensten serieus nemen.

Omdat de opkomst de laatste jaren laag was en andere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad, zijn in 2015 de volgende regels ingevoerd:

  1. Je ontvangt via de post tijdig een oproep voor de baliedienst
  2. Kun je niet op de genoemde datum, dan ben je ZELF verantwoordelijk voor vervanging
  3. Kom jij of je vervanger niet opdagen, dan volgt een BOETE van € 35,-
  4. Niet of niet tijdige betaling van de boete zal leiden tot royement bij de vereniging en uitschrijving bij de KNSA. (Dat willen we liever niet, dus we vertrouwen erop dat je aanwezig zult zijn.)

Overigens betekent het betalen van een boete niet dat je daarmee de baliedienst indirect kunt afkopen. Je wordt zo snel mogelijk weer opnieuw ingedeeld voor een nieuwe baliedienst. Kom je dan weer niet opdagen dan volgt alsnog uitschrijving bij de vereniging en de KNSA.

Sinds de invoering van deze regels kennen we een opkomst van 99%.

We vertrouwen erop dat je aanwezig zult zijn op de datum waarop je bent opgeroepen, zodat we dat hoge percentage kunnen volhouden en we de veiligheid binnen de vereniging op een hoog niveau kunnen houden.