Disciplines KKP

KKP 10 meter

De wedstrijd klein kaliber pistool wordt verschoten op de int. Luchtpistoolschijf waarvan de “10”  slechts een diameter heeft van 11.5 mm. Het wedstrijdprogramma bestaat uit 40 schoten in de tijd van 1 uur en 15 min, incl. proefschoten.

De schijven worden gewoonlijk door de schutter gewisseld. De schietafstand is 10 meter.

De discipline Klein kaliber Pistool wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en met een  trekkerdruk van min. 1000 gr. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50mm. Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 10 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd. Het gebruik van een baankijker is niet toegestaan.

Meesterkaart

Deze discipline wordt verschoten op de Internationale Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door twee proefseries van 5 schoten.

De schutter ontvangt 10 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 2 schietschijven voor proefschoten. De schijven worden door de schutter, op commando van de baancommandant, gewisseld.

De schietafstand is 25 meter De discipline Meesterkaart licht (MKL) wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en een  trekkerdruk van min. 1000 gr. De discipline Meesterkaart zwaar (MKZ) wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .30 t/m .38 ( 7,62 mm t/m 9,65 mm) en een trekkerdruk van min. 1360 gr. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.
Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

Service pistol

Deze nieuwe discipline wordt verschoten met:

– klein kaliber wedstrijd – kaliber .22
– groot kaliber wedstrijd – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)

Service pistol is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool. Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speedloaders).

Proefschoten vooraf en het tussentijds tellen en plakken vervalt dus ook. Het dragen van oor- en oogbescherming is verplicht voor iedereen die zich op de schietbaan bevind.

Het verloop van de wedstrijd:

In dit reglement wordt steeds gesproken over een fluitsignaal daarmee wordt bedoeld een signaal waarmee de serie wordt begonnen en geëindigd. Dit mag ook een elektronische tijdmeting zijn welke duidelijk hoorbaar is voor de deelnemer of kleuren led (rood/groen).

Gezien de snelheid van enige series is het “verplicht” om bij gebruik van een fluitsignaal daarvoor een aparte official aan te wijzen zodat de baancommandant zich alleen met de veiligheid kan bezighouden.

Stage: Afstand: schoten: Welke schijf: tijd: houding:
1 25 mtr. 6 linker schijf 15 sec. staand
2 20 mtr. 3 + 3 beide schijven 10 sec. staand
3 15 mtr. 2 + 2 + 2 rechter schijf 3 + 3 + 3 sec. staand
4 10 mtr. 3 + 3 beide schijven 6 sec. staand

Deze geeft u een aantal commando’s waarvan eerst hieronder de betekenis wordt verduidelijkt:

“LADEN” Veiligheidsvlag verwijderden en gevuld magazijn in wapen invoeren en doorladen en richtoefeningen (1 minuut).
“SCHUTTER GEREED” Indien niemand zijn hand opsteekt neemt de baancommandant aan dat u gereed bent en gaat hij verder met
“VAARDIGE HOUDING” U houdt uw wapen met een of twee handen vast, max. 45 graden t.o.v. de lichaams-as en niet binnen de schietlijn. Na 5 sec. wordt het startsignaal gegeven. Wanneer de schutter gereed is met de oefening klinkt het commando:
“ONTLADEN” en “LEEG TONEN” Wanneer akkoord volgt het navolgende commando:/td>
“VOLGEND SCHIETPUNT” De schutter mag dan oplopen waarna het commando:
“LADEN” wordt gegeven. De schutter plaatst dan pas een magazijn en laadt het wapen door.
Deze commando’s  vanaf  “SCHUTTER  GEREED” voor alle 4 de stages herhalen en eindigen met:
“ONTLADEN” en “TONEN” Magazijn verwijderen en het wapen 2x doorladen. Veiligheidsvlag plaatsen en door baancommandant laten controleren.
“U KUNT DE BAAN VERLATEN” Spreekt voor zich

Stagebeschrijving:

ad1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet u uw zes schoten uitsluitend op de linker schijf in de toegewezen tijd van 15 seconden. De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loopt u, op commando van de baancommandant, verder naar de 20 mtr. lijn. Er worden geen schijven geplakt; u kunt uw score dus niet gaan bekijken. Dit geldt voor elke stage.

ad2. Hier hebt u 10 seconden de tijd om de zes schoten te lossen. Houdt er rekening mee dat op elke schijf drie schoten gelost moeten worden, bij telling mogen er niet meer dan twaalf gaten in iedere schijf zitten. Zijn het er meer dan twaalf dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad3. U loopt nu na de 15 mtr. lijn en nadat u de VAARDIGE HOUDING heeft aangenomen krijgt u de gelegenheid om in drie seconden twee schoten te lossen, daarna krijgt u drie seconden om weer de VAARDIGE HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten worden in drie seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal.

ad4. Nu loopt u naar de 10 mtr. lijn waar u zes seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen. Denk erom op ieder schijf drie schoten, idem als ad2.

Standaard pistool (wordt niet actief bij duinschutters geoefend)

Deze discipline wordt verschoten op de Internationale Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 12 series van 5 schoten vooraf gegaan door een (1) proefserie van 5 schoten. De schietafstand is 25 mtr.

De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten en ziet er als volgt uit:

Proefserie 5 schoten in 150 sec.

daarna 4 series van 5 schoten in 150 sec. elk

daarna 4 series van 5 schoten in 20 sec. elk

daarna 4 series van 5 schoten in 10 sec. elk

Toegestaan zijn alle wapens van het kal. .22 (5,6 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gram incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm. Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Action shooting

Action shooting is een nieuwe door de KNSA erkende discipline die we bij de Duinschutters vanaf 2017 periodiek zullen gaan beoefenen.

Doel is om in zo kort mogelijke tijd dertien targets om te schieten. Twaalf reguliere targets (geel) en één (oranje) stopplaat. Daarvoor heeft de schutter maximaal drie magazijnen met ieder 8 patronen ter beschikking (dus in totaal 24 patronen). Ten minste één magazijnwissel is dus verplicht tussen het eerste en het laatste doel (oranje stopplaat).

Een schietbeurt eindigt na maximaal 40 seconden (of zoveel eerder als alle targets zijn geraakt, danwel wanneer alle munitie is verschoten). Voor de score wordt de tijd geregistreerd waarbinnen alle dertien targets zijn neergeschoten. Indien binnen 40 seconden niet alle targets worden omgeschoten, danwel wanneer de oranje stopplaat wordt geraakt voordat alle doelen zijn geraakt, worden de op dat moment omgeschoten targets als eindscore genoteerd.

Bij de Duinschutters beoefenen we deze discipline uitsluitend in klein kaliber pistool en schieten dus vanaf een afstand van 10 meter op 13 targets van 10 centimeter doorsnee. Meer informatie vind je in het reglement.

Vrij pistool (wordt niet actief bij duinschutters geoefend)

Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 12 series van 5 schoten vooraf gegaan door onbeperkt proefschoten, echter binnen de gestelde schiettijd. De schijven worden gewoonlijk door de schutter gewisseld. De schietafstand is 50 meter.

N.B.: Bij AK en/of DK ontvangt de schutter 7 wedstrijdschijven ( 10 schoten op een schijf)

De discipline Vrij Pistool wordt verschoten met speciaal vrij pistool van het kal. .22 (5,6 mm). Het bedoelde wapen heeft een speciale kolf welke als een klem/handschoen om de hand heen sluit. Het wapen bezit geen patroonhouder en moet per schot geladen worden. Zowel de trekkerdruk als afmetingen zijn vrij. Het is ook toegestaan deze wedstrijd te verschieten met een standaard wapen van het kal. .22 (5,6 mm), echter het wapen moet dan wel schot voor schot geladen worden.

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 10 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven. Voorbereidingstijd van 10 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren). STOP: U kunt zich gereed maken voor de wedstrijd.

Attentie: Start (de schutter heeft nu 2 uur de tijd om 60 schoten en onbeperkt proefschoten vóóraf te lossen) 10  minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten. Einde wedstrijd: STOP

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

Andere disciplines

Bovenstaande disciplines worden actief geschoten bij de Duinschutters of kunnen (deels) geoefend worden op de banen van de Duinschutters. Er zijn ook nog talloze andere disciplines voor het klein kaliber pistool waarbij het (weg)draaien van de schietschijf noodzakelijk is om ze echt te kunnen oefenen (bij vrij, service en standaard pistool hoort dat ook, maar zonder wegdraaien kunnen ze op zichzelf wel geoefend worden). Deze disciplines kunnen bij de Duinschutters wegens het ontbreken van ‘klapschijven’ helaas niet actief worden geschoten.