Gedragsregels

De presentieregistratie

Leden die de accommodatie bezoeken moeten hun KNSA pas laten scannen bij binnenkomst. Hiermee wordt de aanwezigheid geregistreerd. Niet-leden moeten na legitimatie schriftelijk hun aanwezigheid registreren door middel van een formulier. Wanneer een niet-lid door een verenigingslid wordt geïntroduceerd moet achter zijn/haar naam ook de naam, adres en woonplaats van het verenigingslid worden vermeld.

De presentieregistratie is er voor verschillende doeleinden

 • Het bestuur moet kunnen zien wie aanwezig is of is geweest. Dat betekent dat ook introducés op de lijst horen te staan.
 • Alleen zij die in de presentieregistratie staan zijn gedurende het verblijf in de accommodatie verzekerd tot een bedrag van € 450.000,= tegen letsel veroorzaakt door of als gevolg van het gebruik van vuurwapens.
 • De afdeling “Bijzondere Wetten” van de politie kan de presentieregistratie opvragen ter controle van het aantal keren dat een verenigingslid/verlofhouder de vereniging heeft bezocht.
 • Op de bestelbon wordt aangetekend welk verenigingslid schietschijven heeft besteld en de eventuele hoeveelheid munitie die hij/zij heeft gekocht.

 

Gedragsregels

Van alle verenigingsleden wordt het volgende verwacht:

 • Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is.
 • De rommel die u maakt, ruimt u zelf op.
 • Na het schieten raapt u de hulzen, gebruikte schijven, lege munitiedoosjes e.d. op en deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken. Papier in de papierbak.
 • Na het gebruik van consumpties in de kantine, brengt u de gebruikt kopjes, glazen, flesjes, bordjes e.d. terug naar de bar.
 • Consumpties rekent u contant af (de vereniging heeft geen pin-mogelijkheden.
 • In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.
 • Klachten bespreekt u, al naar gelang hun aard, met de veiligheidscommissaris of met een bestuurslid.
 • Auto’s, brommers en rijwielen parkeert u op de daarvoor aangewezen plaatsen en wel zo, dat het vervoersmiddel geen overlast aan anderen bezorgt.
 • Het is verboden om voor en tijdens het schiet alcohol of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden te gebruiken. Wanneer u dat toch doet heeft de veiligheidscommissaris de bevoegdheid u de toegang tot de schietbanen te ontzeggen.
 • Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen.