Wijziging bestuursreglementen

Nadat in december de algemene ledenvergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten van de Duinschutters, heeft het bestuur ook de andere bestaande reglementen bekeken en waar nodig aangepast. In het volgende bestand zijn alle actuele reglementen zoals die door het bestuur zijn vastgesteld en gebundeld te raadplegen.

Wij vragen alle leden kennis te nemen van de reglementen en dan met name de daarin opgenomen veiligheidsinstructies.